Pravosuđe prilagođeno djeci

Sve države članice Europske unije dužne su osigurati primarnu zaštitu djece prilikom svakog djelovanja koje bi moglo nepovoljno djelovati na njih. To se posebice odnosi na situacije u kojima su djeca uključena u kaznene i građanske postupke.Takvi postupci su stresni za svakoga, a  pogotovo za djecu, koja mogu doživjeti traumatska iskustva ukoliko u tijek sudskog postupka nisu uključeni obučeni stručnjaci koji olakšavaju cijeli doživljaj sudskog postupka.

UN-ova deklaracija o pravima djece, usvojena od strane svih članica Europske unije, ukazuje na veliku važnost pravilnog i kvalitetnog reguliranja postupanja s djecom u sudskim postupcima. Budući da se praktična primjena Deklaracije razlikuje u državama članicama Europske unije, potrebno je dalje razvijati mehanizme koji bi doprinijeli prilagodbi pravosuđa i ujednačili postupanje. Bitno je imati na umu da se djeci, koja se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka, sudsko okruženje može činiti osobito zastrašujuće te da je zbog toga potrebno umanjiti traumu koja može nastupiti prilikom odlaska na sud.

Stvaranjem pravosuđa prilagođenog djeci postiže se učinkovitija zaštita djece, povećava se mogućnost njihovog aktivnijeg i koherentnijeg sudjelovanja u sudskom postupku te se istodobno unapređuje rad pravosuđa.

Kako bi se pridonijelo unapređenju postojeće prakse,  Fundamental rights agency je provela sveoubuhvatno terensko istraživanje temeljeno na intervjuima u Bugarskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Španjolskoj, Rumunjskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Cilj istraživanja je uočavanje raznolikost pravnih sustava u pogledu uključenosti djece u pravosuđe.

Svi ispitanici istaknuli su važnost koordiniranog rada svih uključenih stručnjaka kako bi se izbjegli negativni utjecaji. Osobita se pozornost pridonijela ublažavanju traume prilikom saslušanja djeteta (poput što manjeg broja saslušanja, i osoba koje isto provode). Minhenskim modelom su tako utvrđene smjernice za koordiniranje istraga u kaznenim i građanskim  predmetima, usmjerena na izbjegavanje  brojnih saslušanja djece, posebice u slučajevima obiteljskog nasilja ili seksualnog zlostavljanja.Time je utvrđen obvezno snimanje saslušanja djece videokamerom, koje se dalje prosljeđuje službama za djecu i istražiteljima.

Kako bi se djeca u tijeku saslušanja osjećala ugodno i sigurno te time bila u mogućnosti slobodno izraziti svoje mišljenje poželjno je osigurati slijedeće smjernice :

  • Uspostava posebnih sudova za djecu
  • Uspostava procesnih jamstava radi osiguravanja sudjelovanja djeteta
  • Omogućavanje besplatne pravne pomoći i besplatnog pravnog zastupanja
  • Smanjenje duljine postupka
  • Osiguravanje pravila i smjernica za stručnjake o načinu saslušanja djece
  • Uporaba prilagođenih prostora za saslušanje djece

Kako bi saslušanje prošlo što bezbolnije za dijete, važno je da ga provodi za to educirani i osposobljeni stručnjak.Tečajevi za osposobljavanje trebali bi biti organizirani na nacionalnoj razini po usklađenom programu kako bi se izbjeglo nejednako postupanje prema djeci. Finska, primjerice, osigurava jednogodišnji interdisciplinarni program osposobljavanja za obavljanje razgovora za policijske i zdravstvene stručnjake koji provode saslušanja djece.Slično tome, u Hrvatskoj se zahtjeva da policijski službenici pohađaju tromjesečni program osposobljavanja u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova te po završetku dobivaju potvrdu da su ovlašteni potpisivati policijska izvješća koja uključuju rad s djecom.

Osposobljavanje je potrebno dopuniti nadzorom i multidisciplinarnom razmjenom prakse među stručnjacima.

Sustavnim provođenjem multidisciplnarne suradnje otvara se mogućnost razvoja i unapređenja pravosudnog sustava u pogledu prilagodbe i senzibilizacije za potrebe djece kao sudionika. Na taj način postiže se da su djeca bolje pripremljena,obaviještena, zaštićena i podržana.

Francuska je u bolnicama uspostavila 50 multidisciplinarnih medicinskih i pravnih timova koji na licu mjesta neposredno nakon pregleda povezuju obitelji i djecu sa nevladinim organizacijama za pružanje podrške žrtvama.Također, objedinjuju saslušanja djece sa medicinskim i psihološkim pregledima. Na taj način se osigurava da se pregledi i razgovori vode u okruženju prilagođenom djeci te se time pojednostavljuje cijeli proces, a samim time su izbjegnuta višestruka ispitivanja i pregledi.

Važno je napomenuti da svake godine na tisuće djece sudjeluje u kaznenim i građanskim postupcima kao žrtva svjedok ili u tijeku razvoda svojih roditelja te je potrebno osigurati poštivanje prava djece u sudskom postupku.

Razvojem prethodno navedenih smjernica omogućilo bi se unapređenje sustava zaštite djece u pravosudnom sustavu, a samim time i poboljšanje kvalitete funkcioniranja pravosuđa koje je bitan segmenta društva u kojem živimo.

Za više informacija o suradnji stručnjaka u radu s djecom svjedocima i žrtvama kaznenih djela, pogledajte informativnu brošuru: http://www.unicef.hr/wp-content/uploads/2016/01/Suradnja-stru%C4%8Dnjaka-u-radu-s-djecom-svjedocima-i-%C5%BErtvama-kaznenih-djela-priru%C4%8Dnik.pdf

Kristina

*Preuzeto iz istraživanja Fundamental rights agency i prevedeno