Međunarodni dan eliminacije seksualnog nasilja u sukobima

Premda Ženevska deklaracija navodi kako su “žene predmet posebnog poštovanja i posebno će biti zaštićene od silovanja, prisilne prostitucije i svakog drugog oblika nepristojnog napada” nažalost seksualno nasilje nad ženama tijekom ratnih sukoba događa se vrlo često.

Seksualno nasilje oduvijek je povezano s oružanim sukobima i služilo je kao metoda i instrument ratovanja. Ono nije fenomen novog doba već se događalo i događa se od prvih ratova tijekom povijesti. Seksualno nasilje u ratnim sukobima je instrument osvete, način izražavanja poniženja, osramoćivanje, zastrašivanje, političkog etičkog čišćenja, genocida, ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti i cijelog društva. Ono ima dalekosežne posljedice dugotrajnih trauma, a važno je naglasiti da se događa i ženama i muškarcima.

Seksualno nasilje u sukobima odnosi se na silovanje, seksualno ropstvo, prisilnu prostituciju, prisilu na trudnoću, prisilu na pobačaj, prisilnu sterilizaciju, prisilni brak ili bilo koji drugi oblik seksualnog nasilja slične težine proveden protiv žena, muškaraca, djevojčica ili dječaka koji je direktno ili indirektno povezan s nekim sukobom.

Postoji osnovana zabrinutost da zbog straha, srama i društvene stigme velika većina žrtava seksualnog nasilja tijekom ratnih sukoba prešućuje i ne prijavljuje ovo kazneno djelo.

 Tijekom rata na području bivše Jugoslavije tisuće i tisuće žena i muškaraca bili su žrtve seksualnog nasilja. Sociološka studija “Procjena broja žrtava seksualnog nasilja tijekom Domovinskog rata na području Republike Hrvatske i optimalni oblici obeštećenja i podršku žrtvama”(UNDP, 2013) došla je do procjene da bi se broj žrtava težih oblika seksualnog nasilja u Hrvatskoj mogao kretati između 1500 i 2200 osoba. Istraživanje pokazuje da su tijekom ratnih sukoba samo na području današnje Republike Hrvatske 10,88% žrtava bili muškarci, a 85,71% žrtava seksualnog nasilja su bile žene. 60,6% uključivalo je neki oblik silovanja.

Da bi se podigla svijest o seksualnom nasilju tijekom ratnih sukoba, Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 19. lipnja Međunarodnim danom eliminacije seksualnog nasilja u sukobima kako bi se osudile taktike ratovanja koja uključuje seksualno nasilje.

Važno je napomenuti, svaka država ima odgovornost i obvezu da procesuira seksualno nasilje u ratnim sukobima i kazni počinitelja, te žrtvama osigura pravdu, dostojanstvo i novčanu reparaciju.

Silvia

LITERATURA:

  1. The Geneve Conventions of 1949
  2. Procjena broja žrtava seksualnog nasilja tijekom Domovinskog rata na području Republike Hrvatske i optimalni oblici obeštećenja i podršku žrtvama”, UNDP (2013)