Svjetski dan potrošača

„Potrošači po definiciji uključuju sve nas. Oni su najveća gospodarska skupina, koja utječe i na koju utječu gotovo sve javne i privatne ekonomske odluke. Ipak, oni su jedina važna skupina… čiji se stavovi često ne čuju.“ bivši američki predsjednik John F. Kennedy

Ideja o obilježavanju Svjetskog dana potrošača krenula je od „Deklaracije o osnovnim pravima potrošača“ koja je donesena 1962. godine od strane tadašnjeg američkog predsjednika Johna F. Kennedyja. Prema Deklaraciji definirana su četiri temeljna prava potrošača:

  1. pravo na sigurnost roba i usluga
  2. pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju
  3. pravo na izbor roba i usluga
  4. pravo potrošača da se čuje njegov glas

Prvi je puta ovaj svjetski dan obilježen 15. ožujka 1983.godine. Anwar Fazal je osnivač i jedan od glavnih pokretača građanskih i globalnih inicijativa uključujući upravo i Svjetski dan prava potrošača. Tijekom svog aktivnog angažmana bavio se pitanjima poput krivotvorenja hrane, sigurnosti proizvoda, opasnosti od pesticida, opasnosti od farmaceutskih proizvoda i zaštite okoliša.

1985. godine Ujedinjeni narodi naglašavaju važnost prava potrošača i usvajaju „Vodič za zaštitu potrošača“ koji se danas dopunjava prema aktualnim izazovima modernog tržišta.

Pojam potrošač označava svaku fizičku osobu koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Visoki stupanj educiranosti i zaštite potrošača doprinosi pozitivnom i sigurnom društvu.

Osnovna prava potrošača (prema Zakonu o zaštiti potrošača) su sljedeća:

1. pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača

2. pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu

3. pravo na pravnu zaštitu potrošača

4. pravo na informiranje i izobrazbu potrošača

5. pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa

6. pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa.

Svjetski dan prava potrošača obilježava se svake godine diljem svijeta s ciljem podizanja globalne svijesti o pravima i potrebama potrošača. Prilika je to da se zahtijeva poštivanje i zaštita prava svih potrošača te borba protiv zlouporabe tržišta i društvenih nepravdi koje potkopavaju ta prava.

Silvia


IZVOR:

Zakon o zaštiti potrošača, NN 19/22

http://www.anwarfazal.net/about.php https://www.consumersinternational.org/what-we-do/world-consumer-rights-day/